తెలుగుకి వలసొచ్చిన ఓ గుజరాతీ!దావిన్ పటేల్ మొదటి సారి తెలుగు క్లాస్ కి వచ్చినప్పుడు అది మూన్నాళ్ల ముచ్చటే అనుకున్నాను నేను.
రెండో రోజు నేను క్లాస్ లోకి అడుగుపెట్టేసరికి, అతనితో పాటు ఇంకో నలుగురు ఉత్తర భారతీయులు, వొక పాకిస్తానీ తెలుగు క్లాస్ లో కూర్చొని వున్నారు. నేను రాగానే వాళ్ళు నా దగ్గిరకి వచ్చి, "దావిన్ చెప్పాడు క్లాస్ చాలా బాగుందని! మేము తెలుగు తీసుకుంటాం. మాకు అనుమతివ్వండి" అని అడిగారు. "ఒక వారం చూద్దాం" అన్నాన్నేను. అలా వచ్చిన ఆ అయిదుగురు ఉత్తరాది వాళ్ళూ , వొక పాకిస్తానీ అబ్బాయీ ఇవాళ రెండో సంవత్సరం క్లాస్ దాకా తెలుగుని విడిచిపెట్టలేదు. ఇప్పుడు మూడో సంవత్సరం తెలుగు పెట్టండి, మేము తీసుకుంటాం అని మా ఛైర్మన్ కి వాళ్ళే పిటిషన్ పెట్టే దాకా వెళ్లారు.

ఆస్టిన్ తెలుగు క్లాస్ లో తెల్ల వాళ్ళు వుండడం ఆశ్చర్యం కాదు. కానీ, ఉత్తరాది వాళ్ళు వచ్చి తెలుగు తీసుకుంటూ, తెలుగు భాష మీద ప్రేమ పెంచుకోవడం అన్నది ఆస్టిన్ లో దావిన్ తోనే మొదలయ్యింది. ఇంతా చేస్తే, దావిన్ కి కనీసం ఓ తెలుగు గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా లేదు! కానీ, తెలుగు మీద అతను ఎంత ఇష్టం పెంచుకున్నాడంటే, ఇంట్లో అమ్మతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు గుజరాతీ మాటల మధ్య తెలుగు మాటలు వచ్చేస్తున్నాయట!

దావిన్ ఇవాళ టెక్సాస్ యూనివర్సిటీ కాంపస్ లో చాలా మందికి వొక మోడల్ గా మారాడు. అతనూ, అతని మిత్రులు కాంపస్ లో దాదాపు వొక తెలుగు ఉద్యమమే నడుపుతున్నారు. కాంపస్ లో తెలుగు భాషా దినోత్సవం , తెలుగు సినిమా పండగ లాంటివి ఇవాళ దావిన్ అతని మిత్రులు ముందుండి చేస్తున్నారు.

ఉత్తర భారతం, అమెరికన్ విద్యార్ధులలో తెలుగు పట్ల పెరుగుతున్న ఈ ఆసక్తిని గమనించిన శాన్ ఆంటోనియో తెలుగు సమితి సభ్యులు, ముఖ్యంగా గోవింద రాజు మాధవ రావు గారు తెలుగేతర తెలుగు విద్యార్ధులకి మనం వొక అవార్డు ఇస్తే బాగుంటుందని సంకల్పించారు. 250 డాలర్ల ఈ అవార్డు, ఉత్తమ తెలుగు విద్యార్థి అవార్డు దావిన్ కే ఇవ్వాలని తెలుగు విద్యార్ధులంతా ముక్తకంఠంతో వోటేశారు.

ఉత్తమ తెలుగు విద్యార్ధి దావిన్ కి ఈ అవార్డు ఈ నెల 30 న శాన్ ఆంటోనియో లో జరిగే దసరా ఉత్సవాల్లో ప్రదానం చేస్తున్నారు.

దావిన్ పటేల్ కి అభినందనలు!

కాంపస్ లో విదేశీ విద్యార్థులకు దావిన్ పటేల్ రాసిన లేఖ ఇది!

Telugu is not just for Telugus!

Being Gujarati, I honestly didn't know the first thing about the Telugu language before coming to UT. My major requires four years proficiency of a foreign language and a friend recommended Telugu, so I decided to try it out. From the first day in class, I knew I made the right decision. Learning a new alphabet and language has been challenging, but also extremely rewarding. Professor Afsar has created a great learning environment that isn't like any other traditional, lecture-based class. I don't even feel like I'm going to class, it's more of a discussion where I've been able to create bonds with many of my classmates through conversation. We are encouraged to leave English at the door and converse in Telugu, and through various exercises, my confidence in speaking a foreign tongue has increased so much.This carries over to outside of the classroom as well. I have participated in events like Telugu Culture Day, where I've been able to apply what I've learned in class. Our class also made a trip to Madras Pavillion to experience South Indian Cuisine. Activities like these reinforce the Telugu culture that I've learned about. In just the past couple of semesters, I've seen the growth in the program at UT firsthand, and I hope to help continue its progress. Just like first year Telugu isn't just another class, Afsar gaaru isn't just another professor. In my 2+ years of college, I've never had a professor that is more attentive to his students needs or cares more about our progress. He welcomes new students and makes the class enjoyable for all. His passion about the language and culture is visible in every single class and he instills this passion in all of his students. Afsar gaaru makes me excited to learn and there is no way I could have come this far without him. I still have a long way to go in becoming fluent, and I know that Professor Afsar and the UT Telugu program will help me get there.

9 comments:

అక్షర మోహనం said...

congrats Mr.davin Patel.

తాడేపల్లి said...

చాలా ఆనందదాయకం. వారి తెగ సదా వర్ధిల్లు గాక !

prasadklv said...

it is wonderful news for me to know about a Gujarati boy who is so anxious to know our TELUGU language.our Telugu students&their parents should know about it.
credit goes to prof.Afsar,who is paying spl.attention to teach Telugu so palatable.
my best wishes to Prof.Afsar&his students.
DR.KLV PRASAD/HANAMKONDA-4

Unknown said...

Congrats Davin! I'm so glad you decided to take Telugu. I remember when you first told me you were officially taking it and I was a little worried about how you were going to do but you clearly have exceeded all expectations! As your friend, I am really proud of you :) I hope you continue your curiosity in this language!

Kovid Gupta said...

Although I haven't taken any of Dr. Afsar's Telugu classes, I have been a frequent student of his Asian Studies courses. Specifically speaking, "South Asia and the novel". The course brilliantly shines through in its innovate approach towards digging through the "South Asian" nature of South Asian novels.

Not only did the course consist of reading a variety of different novels and texts by South Asian authors of various backgrounds, but class discussions were highly focused on bringing about debates on the "South Asian-ness" of the literature at hand. These discussions led to a further pinpointing of the relationship between literature and modern South Asia, and the way in which the medium serves as an outlet of expression for the globalizing Indian continent.

Dr. Afsar's class's innovate discussion oriented approach helped give deeper insights into the subject material at hand. Weekly responses on specific material, in addition, helped enhance the understanding. The texts, in fact, were also accompanied with the viewing of films or other media that helped improve the overall understanding.

As an independent study, I had the chance to write a thesis report on the text-to-film journey of a very popular South Asian novel. The learning was enhanced by the fact this very book later become one of our reading materials in one of the classes.

I would highly recommend any student interested in learning more on South Asia to take this class. It has a very globalized approach, and one of the best parts is that no prior knowledge of India or the language is required for understanding the material.

Anil Atluri said...

It's nice to that Davin has taken to Telugu like to duck to water.
Of course, Afsar deserves to praised for the kind of efforts he is putting in to retain the interest of his students that come to him.
They both deserve the appreciation.

Anil Atluri said...

It is nice to learn that Davin has taken to Telugu like duck to water.
Of course it goes without saying that without the efforts of Afsar, who does his best to retain the interests of his students, Telugu wouldn't get the kind of nourishment that it is getting from the likes of students like Davin.
They both deserve rich appreciation.
I wish back home in Andhra we would be able to replicate what is happening at Austin.

Ramesh Kandula said...

I am so happy and proud for both Prof Afsar and Mr Patel. They have made my day, otherwise dampened by the divisions back here in Telugu society! (I happened to come across this blog thanks to FB only today!)

Afsar said...

Ramesh, so nice to hear from you after a long time!

anil: I missed yur comments for a long time!

Web Statistics