సిద్ధార్థ తెలుగు ప్రయాణం!
జంపాల సిద్ధార్థ రంగా ఆస్టిన్ కి దగ్గిరలో వున్న టెంపుల్ టెక్సాస్ నివాసి. అతను టెక్సాస్ యూనివర్సిటీలో తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాడు.అమ్మానాన్నల భాష రాకపోవడం సిగ్గుగా వుందని, తెలుగు ఎలాగయినా నేర్చుకోవాలన్న పట్టుదల వుందని క్లాస్ లో మొదటి రోజు అతను తనని తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు. సిద్ధార్థ ఇప్పుడు తెలుగు రెండో సంవత్సరంలోకి అడుగు పెట్టాడు. అమ్మ, నాన్న, అక్క అనే పదాలు తప్ప ఇంకో తెలుగు పదం తెలియని సిద్ధార్థ ఇప్పుడు తెలుగులో చక్కగా మాట్లాడతాడు. రాస్తాడు. చదువుతాడు. క్యాంపస్ లో ఎవరయినా తెలుగు విద్యార్థి కనిపిస్తే తెలుగులో మాత్రమే మాట్లాడాలని నియమం పెట్టుకున్నాడు సిద్ధార్థ. ఇటాలియనో, మరో భాషో నేర్చుకునే వాళ్ళని కూడా "తెలుగు ఇటాలియాన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్. తెలుగు నేర్చుకోండి" అంటూ తెలుగు వైపు వాళ్ళకి ఆసక్తి కలిగిస్తాడు.

"నేను చాలా ఇష్టంగా వెళ్ళే క్లాస్ ఇది. ఈ గంట సేపూ చాలా ఉత్సాహంగా అనిపిస్తుంది నాకు." అంటాడు తెలుగు క్లాస్ గురించి.
ఈ యేడాది శాన్ ఆంటోనియో తెలుగు అవార్డ్ సిద్దార్థ కి రావడం పెద్ద ఆశ్చర్యమేమీ కాదు. ఈ అవార్డు సంగతి ప్రకటించగానే, "సిద్ధార్థ ఈ అవార్డుకి అన్నీ విధాలా తగిన వాడ"ని అందరూ అతన్ని అభినందించారు.

క్యాంపస్ లోని విదేశీ విద్యార్థుల కోసం సిద్ధార్థ రాసిన ఈ నోట్ ని యధాతధంగా ఇక్కడ అందిస్తున్నాను.

సిద్ధార్థని మీరూ ఆభినందించండి!


Siddhartha's Note for Foreign Language Learners on the UT campus

When I first learned that Telugu was being offered at the University I was truly excited. I knew it would be a great opportunity for me to learn a language that I could share with my family. Growing up my parents talked to me in English and Telugu, so I could always understand the language but unfortunately could not speak, read, or write Telugu. I was hoping that by taking Telugu I could better relate to my own culture and family and feel that the course has helped me achieve that goal.

My learning of Telugu was facilitated by our literary genius of a professor in Afsar gaaru. Afsar gaaru truly enjoys every aspect of teaching and it shows through the fun-filled environment of class. It is neat to see that every time I go to class I get a little dose of culture and India. I can speak for all the students when I say that it is surprising to see how far everyone has progressed in their language skills of Telugu in such a short amount of time. Going into our first year of Telugu together, most of the students started from the very basics but now we can communicate with great speed and understanding. We can attribute our successes to our professor who is the architect of the Telugu program here at the University.

The growth of the Telugu program at the University is very exciting. The growing interest in the class is not only in reference to native speakers, but also for anyone who would like to learn a foreign language. The language of Telugu is naturally beautiful, as our professor reminds us everyday, “It is the Italian of the East.”
Category: 12 comments

12 comments:

skinDEEP said...

Congratulations Siddharta on getting the award this year for outstanding Telugu student! This class has grown so much since I joined 3 years ago. I am happy to say that I was apart of the first group of students to take the course at UT. Seeing such devoted students show interest in my native language brings me great joy. Professor Afsar is the firm base that is holding this program together at the University of Texas at Austin. I don't know one student who has had him as a professor that doesn't say what an inspiration he is. His devotion to his students and work is admirable. Here is to several more years of Telugu being taught at UT Austin.

cbrao said...

ఉత్తర అమెరికా విద్యార్ధులకు నిత్య జీవితంలో తెలుగు కంటే స్పానిష్ ఎక్కువ ఉపయుక్తకరం. అయితే మాతృబాష కమ్మదనం మరే బాషా అందుకోజాలదు. తెలుగు నేర్చుకోవటం అంటే అమ్మఒడిలో సేదతీరటం. తెలుగు అబ్బాయి సిద్ధార్ధకు తెలుగు నేర్చుకోవటంలో ఆసక్తి, ప్రేరకం కలిగించటంలో, ఉత్సాహం తో ఉరకలు వేసే తెలుగు శివమైన అఫ్సర్ విజయవంతమవటం సులభం. అఫ్సర్ ఉపజ్ఞ ఇందుకు దోహదపడుతుంది. ఈ ఉత్సాహం కొనసాగితే, సిద్ధార్ధ తెలుగులో బ్లాగే దిశలో పయనించగలడని ఆశించవచ్చు.
సి.బి.రావు
హైదరాబాదు.

కొత్త పాళీ said...

సిద్ధార్ధకి మనసారా అభినందనలు.

Unknown said...

Hearty congratulations to Siddartha & Davin. They desrve our support.

Lakshmanna Vishnubhotla

gunpowder said...

To expand upon the words that Siddhartha has already shared:
I have also been fortunate enough to study Telugu with Afsar. Just this past summer I spent four hours every day in a Telugu classroom with Afsar (not to mention the countless hours and fond memories we shared outside of class over food, tea, and the rest). Honestly, I was a little nervous before the summer began. I wondered, “What will it be like to spend four hours with the same professor every day?” Moreover there was only one other student in the class. I figured that this was possibly a recipe for disaster, or at the very least, a hellishly long summer, but I figured that it would be the ideal setting to develop my language proficiency. Somehow, Afsar managed to make those four hours of Telugu the most enjoyable hours of the day. He kept us engaged and productive throughout the class. Moreover, my Telugu proficiency developed at a far quicker pace that I anticipated or even thought possible.

Afsar not only structures his class time like a seasoned professional, but he follows a teaching philosophy that acknowledges the uselessness of ‘busy work’. Everything we did in class, from our Telugu presentations to our translations, and all of our homework, whether it was reading practice or the occasional grammar exercises, were carefully prepared and selected to hone our language skills. It was a great summer, both academically in working with Afsar, and personally in getting to know him.

Sadly, the summer had to come to an end and Afsar has once again returned to teaching Telugu alongside an array of engaging seminar and lecture courses at UT. If I were still studying at UT, I would continue my Telugu studies with Afsar in a heartbeat. Telugu is a great chance to work with an energetic and lively professor, enjoy learning a new language, and built a relationship with a professor who meticulously cares for his students. Judging by the constant increases in enrollment, it appears that students are realizing this more and more every year!

కొత్త పాళీ said...

@ Caldwell, I am touched by your fascination/interest in Telugu language. I am available any time if you want to continue your studies in a casual manner.

Anonymous said...

Congrats Sidd! You really deserve the award and I know you will uphold the tradition and rich culture of our language very well! :) -Divya

Melissa Heer said...

Hi Siddharta,
Thank you for your message. I am a former student of Afsar's from his time working at the SASLI summer program at Madison. I just wanted to echo everyone in their praise for Afsar. He is a wonderful and devoted professor. I hope that UT supports their Telugu program with much commitment because I am sure it will grow and grow with more inspired students every year!

Unknown said...

Good job Siddhartha. You certainly deserve this award.

BriceColdPlayOnwards said...

ఈ అవార్డ్ మంచి చేతుల్లో వుందని నేను చాలా సంతోషంగా వున్నాను. నా లెగసీ భద్రంగా వుంది! :)

Anonymous said...

The first step is as good as half over.


--------------
Sofia University of St. Kliment Ohridski

Anonymous said...

you are a slow walker,but I never walk backwards.

-----------------------------------

Web Statistics