లో నడక!

నువ్వెటూ రావు

సాయంత్రపు చెట్ల మీద
చల్లటి గాలి ఆకుపచ్చన

తపస్సులోంచి తల ఎత్తిన మునిలాంటి
గడ్డి పూల పక్క
కాలి కింద తడి వెచ్చన


నాలుగడుగుల తరవాత
వంద అడుగుల నిశ్శబ్దం ఎంత అందమో!


ఆ తరవాత
దారి ఎటో నడిపిస్తుంది.


నువ్వెటూ రాని
సాయంకాలం
చీకట్లోకి.


లోపలి కొన్ని దారుల్లోకి -

7 comments:

భూమిపుత్రుడు said...

బాగుంది సార్..

Subrahmanyam Mula said...

చాలా అందంగా ఉంది అఫ్సర్ గారు!

ఆ.సౌమ్య said...

హ్మ్ బాధగా, బరువుగా ఉంది!

kavi yakoob said...

కవిత చాలా బాగుంది.
...యాకూబ్

Afsar said...

మిత్రులందరికీ:
ధన్యవాదాలు

శ్రీ said...

చాలా బాగుందండీ!

dhaathri said...

naalugadugula tharvatha nissabdam entha andamo......fantabulous shayarjee....lots of love...j

Web Statistics